Algemene Voorwaarden

Hier vindt u de algemene voorwaarden van wambla.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Wambla. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van wambla.nl op deze pagina.

Bronnen 

De gegevens die Wambla gebruikt zijn onder andere afkomstig vanuit diverse datasets zoals; Basisregistratie Kadaster (BRK), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Opendata CBS, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), WOZ-waardeloket, Leefbarometer, OpenTopo, GoogleMaps en diverse openbare woning websites. Aangezien de door deze partijen aangeleverde databestanden niet volledig gevuld zijn of fouten kunnen bevatten, is het mogelijk de woninggegevens aan te passen voor het berekenen van de globale prijsindicatie. Aanvullende woninggegevens kunnen handmatig toegevoegd en of aangevuld worden.
  
Bouwtechnische basisinformatie
 
Deze gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Vermelde data, zoals de oppervlakten, kunnen afwijken van de werkelijke situatie en/of de meetinstructies NEN 2580. Wambla is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele afwijkingen en/of fouten.
 
WOZ-waarden
 
De WOZ-waarden worden bij beschikking vastgesteld door de gemeenten en periodiek langs automatische weg getoond. Incidentele afwijkingen ten opzichte van de gegevens van de gemeente zijn daardoor mogelijk. Aan de WOZ-waarden en overige gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik van de gegevens geschiedt op eigen risico. Wambla is niet aanspreekbaar op schade direct of indirect als gevolg van het gebruik.
 
Energielabel
 
Deze gegevens zijn afkomstig uit de officiële registratie van de energielabels door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, en kunnen afwijken van de werkelijke situatie. Wambla is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele afwijkingen en/of fouten.
 
Disclaimer
 

Deze scan en de prijsberekening is geen officieel taxatierapport en geen taxatiedienst. Zodoende kunnen geen rechten worden ontleend aan deze scan. De scan is alleen bedoeld om een globale inzicht te geven in een beoordeling met het prijsadvies. Wambla is niet verantwoordelijk van de juistheid van deze informatie en niet aansprakelijk voor enige schade (direct of indirect) die voortvloeit uit de beoordeling, interpretatie of het gebruik door de afnemer.

Voorbeelden

De voorbeelden zoals op deze website zijn bedoeld als een showcase. Alle gebruikte voorbeelden zijn fictief.

 

Wambla is een onderdeel van WiseVision B.V. 
KvK nr: 853410070 
BTW nr: NL853410070B01