Wambla tools

SEPA-incasso machtiging

  • SEPA-incasso machtiging
    Gefactureerd door Wise Vision B.V.
  • Hidden
  • DD dash MM dash JJJJ
  • Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Wise Vision B.V. om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens het gebruik van Wambla en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Wise Vision B.V. Deze machtiging is alleen bedoeld voor betalingen tussen bedrijven. Voor deze machtiging geldt dat u geen recht heeft op terugboeking. Tot en met de dag van uitvoering mag de debiteur zijn eigen bank verzoeken om de incassotransactie niet uit te voeren. Vraag uw bank naar de voorwaarden. LET OP: Er kan alleen geïncasseerd worden van uw rekening als u ook uw bank hiervoor toestemming geeft. Zie voor meer informatie de website van uw bank.
    Wambla is een onderdeel van Wise Vision B.V.